.
Xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng

Xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng

(QBĐT) - Cùng với việc chú trọng thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh gắn với đặc thù công việc, những năm qua, bằng nhiều hoạt động tiết thực, ý nghĩa, tuổi trẻ Đoàn Khối Doanh nghiệp (ĐKDN) tỉnh luôn xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, tích cực tham gia các hoạt động xã hội.

08:00, 12/08/2020 (GMT+7)