.
Mô hình nhỏ, ý nghĩa lớn

Mô hình nhỏ, ý nghĩa lớn

(QBĐT) - Đó là mô hình "Thu gom phế liệu giúp đỡ phụ nữ và trẻ em nghèo" ở xã Mỹ Trạch (huyện Bố Trạch).

07:57, 15/10/2018 (GMT+7)