.
Tập trung xử lý dứt điểm các vụ việc kéo dài, dư luận xã hội quan tâm

Tập trung xử lý dứt điểm các vụ việc kéo dài, dư luận xã hội quan tâm

(QBĐT) - Năm 2019, các ban ngành, chính quyền các cấp tiếp nhận 1.714 đơn thư khiếu nại tố cáo. Kết quả, các cơ quan liên quan đã phân loại để giải quyết 283 đơn, trong đó 229 đơn KN và 54 đơn tố cáo. 

07:04, 19/01/2020 (GMT+7)
 
.