.
Linh mục Nguyễn Lượng chống đối chính quyền đến bao giờ?

Linh mục Nguyễn Lượng chống đối chính quyền đến bao giờ?

(QBĐT) - Mới về làm quản xứ "chuẩn giáo xứ" Đồng Tiến chỉ hơn 1 năm, nhưng linh mục Nguyễn Lượng đã và đang gây ra không biết bao nhiêu vụ việc bất ổn tại thôn Chợ Cuồi cũng như trên địa bàn xã Tiến Hóa, huyện Tuyên Hóa.

08:03, 24/06/2019 (GMT+7)