.
Cần thực nghiêm túc, hiệu quả các chỉ đạo của UBND tỉnh

Cần thực nghiêm túc, hiệu quả các chỉ đạo của UBND tỉnh

(QBĐT) - Chủ trương của UBND tỉnh về việc ủy quyền cho UBND các huyện, thị xã, thành phố cấp phép cho các hộ gia đình, cá nhân cải tạo mặt bằng đất nông nghiệp, kết hợp tận thu đất san lấp phục vụ các công trình xây dựng trên địa bàn đã mang lại những kết quả tích cực, góp phần phát triển kinh tế-xã hội. Tuy nhiên, quá trình triển khai đã xuất hiện nhiều vấn đề biến tướng, như lợi dụng chủ trương này để thực hiện mục đích khác...

07:58, 24/04/2021 (GMT+7)
 
.