.
Diễn tập chiến thuật phòng thủ bảo vệ đảo La

Diễn tập chiến thuật phòng thủ bảo vệ đảo La

(QBĐT) - Trong các ngày 12 và 13-12, Phân đội Đảo La thuộc Ban chỉ huy Quân sự huyện Quảng Trạch đã tổ chức thành công diễn tập chiến thuật phòng thủ bảo vệ đảo.

07:43, 17/12/2018 (GMT+7)
 
.