.
Thi đua để phát triển toàn diện

Thi đua để phát triển toàn diện

(QBĐT) - Xem thi đua là "đòn bẩy" để thúc đẩy các phong trào, hoạt động phát triển, tạo động lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, những năm qua, ngành Y tế Quảng Bình đã có nhiều nỗ lực trong triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước (TĐYN). 

09:58, 26/09/2020 (GMT+7)