.
Nghị quyết về giải pháp đối với biên chế sự nghiệp giáo dục và y tế

Nghị quyết về giải pháp đối với biên chế sự nghiệp giáo dục và y tế

Hiện nay, biên chế sự nghiệp giáo dục và y tế hưởng lương từ ngân sách nhà nước chiếm trên 85% tổng biên chế viên chức do Chính phủ quản lý.

07:46, 04/07/2020 (GMT+7)