.
Ký quỹ tại NHCSXH đối với lao động đi làm việc tại Hàn Quốc: Vì quyền lợi của người lao động

Ký quỹ tại NHCSXH đối với lao động đi làm việc tại Hàn Quốc: Vì quyền lợi của người lao động

(QBĐT) - Nhằm hạn chế tình trạng lao động cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã phối hợp với Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó có chương trình ký quỹ tại NHCSXH đối với người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc...

14:44, 10/06/2019 (GMT+7)