.
Quyết liệt phòng, chống dịch COVID-19, bảo vệ sức khỏe người lao động

Quyết liệt phòng, chống dịch COVID-19, bảo vệ sức khỏe người lao động

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam yêu cầu Công đoàn các cấp tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, thiếu trách nhiệm trong công tác phòng, chống dịch; cần có cách tiếp cận mới, tư tưởng, quan điểm chỉ đạo mới trong phòng, chống dịch; toàn hệ thống cần nâng cao mức cảnh giác, chủ động và quyết liệt hơn trong phòng, chống dịch.

14:42, 07/05/2021 (GMT+7)