.
Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức mới về chủ nghĩa Mác-Lênin và nghiệp vụ cho cán bộ Hội LHPN

Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức mới về chủ nghĩa Mác-Lênin và nghiệp vụ cho cán bộ Hội LHPN

(QBĐT) - Ngày 27-11, Trường Chính trị tỉnh phối hợp với Hội LHPN tỉnh tổ chức lễ bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức mới về chủ nghĩa Mác-Lênin và nghiệp vụ cho cán bộ Hội LHPN các cấp.

17:00, 27/11/2020 (GMT+7)