.
Những người phụ nữ "giữ lửa" nghề truyền thống

Những người phụ nữ "giữ lửa" nghề truyền thống

(QBĐT) - Trải qua nhiều biến động, thăng trầm, làng nghề truyền thống sản xuất chiếu cói An Xá, xã Lộc Thủy (huyện Lệ Thủy) vẫn tồn tại cho đến ngày nay. Góp phần quan trọng trong việc "giữ lửa" cho làng nghề chính là những người phụ nữ cần mẫn, yêu nghề nơi đây. Với họ, đó không chỉ là trách nhiệm mà còn là niềm tự hào về  nghề truyền thống của quê hương.

09:01, 24/03/2020 (GMT+7)