.
Đổi mới giáo dục nghề nghiệp

Đổi mới giáo dục nghề nghiệp

(QBĐT) - Trong thực tế, công tác tuyển sinh và đào tạo của các cơ sở dạy nghề trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế cần những giải pháp hỗ trợ dài hơi…

08:23, 14/12/2018 (GMT+7)