.
Thanh niên xung phong, những ngày đầu giáp trận

Thanh niên xung phong, những ngày đầu giáp trận

(QBĐT) - Trong những năm đầu cuộc chiến tranh phá hoại, tôi được sống cùng các chiến sĩ TNXP trên đường 12A và đã từng viết nhiều bài về những tấm gương chiến đấu dũng cảm của đội quân đó mà tiêu biểu là các anh hùng Trần Đức Hè, Nguyễn Thị Kim Huế cùng những chiến sĩ trên trận địa "Đồi 37"...

09:39, 12/07/2020 (GMT+7)
.