.
Những bến đò xưa

Những bến đò xưa

(QBĐT) - Bao bến đò ngang trên những dòng sông đã đi vào quá vãng bởi sứ mạng vượt sông đã trao cho những cây cầu. Ai đã từng gắn bó với dòng sông quê hương mà chẳng có lúc bồi hồi nhớ lại những bến đò xưa…

10:22, 24/05/2020 (GMT+7)
.