.
Nhớ thương… chái bếp

Nhớ thương… chái bếp

(QBĐT) - Đi ăn tân gia nhà bạn, lơ ngơ như con gái mới về nhà chồng nên hỏi han bạn món nọ món kia để phụ dọn dẹp. Bạn chỉ món nọ món kia ở ngoài chái bếp. Nghe câu trả lời của bạn bỗng dưng bao ký ức ngày thơ bé nơi chái bếp của bà, của mẹ ùa về

09:20, 08/08/2019 (GMT+7)
.