.
Tháng năm

Tháng năm

(QBĐT) - "Tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào, cho dù bị cảm vì tắm mưa thì vẫn muốn quay lại để được đắm mình trong cơn mưa ấy một lần nữa".

08:53, 03/06/2019 (GMT+7)
.