.
Tuyên Hóa: Đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp

Tuyên Hóa: Đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp

(QBĐT) - Tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, cơ giới hoá, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, tận dụng tối đa các tiềm năng lợi thế của địa phương; kết nối sản xuất nông nghiệp với chế biến, bảo quản, tiêu thụ theo chuỗi giá trị đối với các sản phẩm...

09:32, 25/04/2019 (GMT+7)