.
Chuỗi liên kết trong sản xuất nông sản ở Bố Trạch: Hướng đi tất yếu

Chuỗi liên kết trong sản xuất nông sản ở Bố Trạch: Hướng đi tất yếu

(QBĐT) - Những năm qua, việc hình thành các chuỗi liên kết trong sản xuất nông sản ở Bố Trạch đã phát huy hiệu quả tiềm năng thế mạnh của địa phương, đem lại lợi ích rất lớn cho người dân nói riêng và sự phát triển kinh tế của huyện nói chung. Đây là một hướng đi tất yếu, tuy nhiên, để tiếp tục phát triển và nâng cao các chuỗi liên kết trên chặng đường mới vẫn còn nhiều trở ngại mà Bố Trạch cần phải kịp thời tháo gỡ, giải quyết.

07:08, 26/09/2020 (GMT+7)