.
Quảng Ninh: Công bố hết dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn xã Gia Ninh

Quảng Ninh: Công bố hết dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn xã Gia Ninh

(QBĐT) - UBND huyện Quảng Ninh vừa có Quyết định số 1019/QĐ-CT về công bố hết dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn xã Gia Ninh. 

 

14:58, 19/08/2019 (GMT+7)