.
Công tác dân số ở Hiền Ninh: Những chuyển biến tích cực

Công tác dân số ở Hiền Ninh: Những chuyển biến tích cực

(QBĐT) - Để góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, những năm qua, xã Hiền Ninh (Quảng Ninh) đã quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, đưa chính sách dân số-kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) tới từng người dân. Nhờ vậy, công tác DS-KHHGĐ ở địa phương đã có những chuyển biến tích cực.

08:26, 24/06/2019 (GMT+7)