.
Nỗ lực vì sức khoẻ cộng đồng

Nỗ lực vì sức khoẻ cộng đồng

(QBĐT) - Ra đời từ những ngày đầu tái lập tỉnh (28-7-1989), Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh (YTDP) đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách để vươn lên phát triển về mọi mặt và đóng góp nhiều thành quả đáng tự hào trong công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân của ngành y tế. Một trong những nguyên nhân để đơn vị tạo được sự phát triển toàn diện là đã triển khai thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, gắn thi đua với nhiệm vụ chuyên môn, xem thi đua là "đòn bẩy"để hoàn tốt các nhiệm vụ được giao.

09:23, 19/08/2019 (GMT+7)