.
Lan tỏa phong trào phụ nữ thi đua làm kinh tế giỏi

Lan tỏa phong trào phụ nữ thi đua làm kinh tế giỏi

(QBĐT) - Để góp phần thực hiện có hiệu quả mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh đã tập trung chỉ đạo các cấp hội triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, tiêu biểu là phong trào phụ nữ thi đua làm kinh tế giỏi.

08:34, 18/10/2018 (GMT+7)