.
Uỷ ban MTTQVN tỉnh tiếp nhận ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Uỷ ban MTTQVN tỉnh tiếp nhận ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19

(QBĐT) - Chiều 31-3, hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN về phát động "Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19" và công văn kêu gọi của Ủy ban MTTQVN tỉnh, đại diện lãnh đạo Công ty Điện lực Quảng Bình đã trực tiếp đến trụ sở Ủy ban MTTQVN tỉnh ủng hộ 50 triệu đồng phòng, chống dịch Covid-19.
 
21:58, 31/03/2020 (GMT+7)