.
Việt Nam-Lào xem xét nối lại thông quan hàng hóa toàn tuyến biên giới

Việt Nam-Lào xem xét nối lại thông quan hàng hóa toàn tuyến biên giới

Việc nối lại thông quan hàng hóa trên toàn tuyến biên giới sẽ giúp giảm thiểu ảnh hưởng của dịch COVID-19 đến đời sống của cư dân biên giới cũng như hoạt động giao thương của cộng đồng doanh nghiệp.
 
15:51, 30/11/2020 (GMT+7)
 
.