.
Đoàn Khối các cơ quan tỉnh: Dấu ấn Tháng Thanh niên

Đoàn Khối các cơ quan tỉnh: Dấu ấn Tháng Thanh niên

(QBĐT) - Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2019, Đoàn Khối các cơ quan tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực. Trong tháng 3-2019, đoàn viên thanh niên (ĐVTN) trong khối đã đảm nhận những công trình, phần việc khó để giúp người dân từ thành thị đến nông thôn, vùng sâu vùng, vùng xa, góp phần phát triển kinh tế-xã hội.

07:25, 22/04/2019 (GMT+7)