.
Lan tỏa các mô hình, điển hình học và làm theo Bác

Lan tỏa các mô hình, điển hình học và làm theo Bác

(QBĐT) - Xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, những năm qua, các cấp bộ đoàn trong toàn tỉnh đã đẩy mạnh việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (gọi tắt là Chỉ thị 05), ra sức thi đua học tập, lao động sáng tạo lập nhiều thành tích dâng lên Bác.

07:19, 30/07/2021 (GMT+7)