.
Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh: Khi vai trò của Mặt trận được phát huy

Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh: Khi vai trò của Mặt trận được phát huy

(QBĐT) - Cùng với việc phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, Mặt trận các cấp trong tỉnh đã triển khai toàn diện và ngày càng nâng cao chất lượng, hiệu quả việc giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

08:44, 24/06/2019 (GMT+7)