.
Biểu dương, khen thưởng 90 điển hình "Dân vận khéo", giai đoạn 2016-2020

Biểu dương, khen thưởng 90 điển hình "Dân vận khéo", giai đoạn 2016-2020

(QBĐT) - Ngày 24-9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua và biểu dương, khen thưởng điển hình "Dân vận khéo", giai đoạn 2016-2020. 

14:39, 24/09/2020 (GMT+7)