.
Nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động giám sát và phản biện xã hội

Nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động giám sát và phản biện xã hội

(QBĐT) - Năm 2019, Mặt trận các cấp trong tỉnh đã triển khai bài bản, sâu rộng các hoạt động giám sát và phản biện xã hội.

08:56, 18/01/2020 (GMT+7)
 
.