.
Để người tiêu dùng ưu tiên sử dụng hàng Việt Nam

Để người tiêu dùng ưu tiên sử dụng hàng Việt Nam

(QBĐT) - Thời gian qua, Mặt trận các cấp tỉnh ta đã tích cực tuyên truyền thực hiện cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" bằng các hình thức phong phú và đa dạng.

07:51, 13/02/2019 (GMT+7)