.
Ấm lòng nghĩa tình đồng đội

Ấm lòng nghĩa tình đồng đội

(QBĐT) - Phát huy truyền thống "nghĩa tình đồng đội" của những người lính Cụ Hồ, năm 2018, các cấp Hội Cựu chiến binh (CCB) trên địa bàn tỉnh đã đẩy mạnh hoạt động giúp nhau nâng cao đời sống, xóa nhà tạm, giảm nghèo nhanh và bền vững.

07:40, 15/12/2018 (GMT+7)