.
Đồn Hòa Luật Nam-chứng tích tội ác chiến tranh thời chống Pháp

Đồn Hòa Luật Nam-chứng tích tội ác chiến tranh thời chống Pháp

(QBĐT) - Cách quốc lộ 1A khoảng 200m về phía Đông Nam thuộc xã Cam Thủy, huyện Lệ Thủy, đồn Hòa Luật Nam là nơi in đậm tội ác của thực dân Pháp đối với quân và dân ta trong suốt thời gian chúng đánh chiếm Quảng Bình.

08:22, 17/10/2018 (GMT+7)