.
Nhớ những lời chỉ bảo của Đại tướng với quê hương Quảng Bình

Nhớ những lời chỉ bảo của Đại tướng với quê hương Quảng Bình

(QBĐT) - Cùng với cán bộ, bộ đội, nhân dân cả tỉnh, cả nước, chúng tôi nghĩ về Đại tướng Võ Nguyên Giáp với lòng ngưỡng mộ và kính yêu sâu sắc. Cùng với đó là nhiều ký ức trở về khi đã có một số lần được gặp, làm việc, được tháp tùng, tiếp thu những lời dạy của Đại tướng.

09:46, 01/08/2021 (GMT+7)