.
Lượng khách du lịch đến Quảng Bình tăng mạnh

Lượng khách du lịch đến Quảng Bình tăng mạnh

(QBĐT) - Thông tin từ Sở du lịch cho biết, trong năm 2019, lượng khách du lịch đến Quảng Bình đạt khoảng 5 triệu lượt, tăng 28% so với năm 2018, trong đó khách quốc tế ước đạt 270.000 lượt, tăng 35%. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 5.570 tỷ đồng, tăng 28%.

08:26, 14/12/2019 (GMT+7)