.
Kim ngạch xuất nhập khẩu tăng 5 lần nhờ các hiệp định thương mại tự do

Kim ngạch xuất nhập khẩu tăng 5 lần nhờ các hiệp định thương mại tự do

Chiều 23-9, tại tòa nhà Quốc hội, Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã họp về "Việc thực hiện các Hiệp định thương mại tự do (FTA) mà Việt Nam là thành viên".

08:50, 24/09/2020 (GMT+7)
 
.