.
Australia thử nghiệm xây dựng 'con đường xanh' đầu tiên trên thế giới

Australia thử nghiệm xây dựng 'con đường xanh' đầu tiên trên thế giới

Các nhà khoa học thuộc trường Đại học New South Wales của Australia đang thử nghiệm xây dựng "con đường xanh" đầu tiên trên thế giới tại thành phố Sydney.

08:41, 18/06/2019 (GMT+7)