.
1.358 thủ tục hành chính được xử lý trên Cổng dịch vụ công quốc gia

1.358 thủ tục hành chính được xử lý trên Cổng dịch vụ công quốc gia

Trong số đó, có 581 hồ sơ đề nghị cấp mới điện hạ áp và trung áp, 693 hồ sơ đổi giấy phép lái xe và cấp giấy phép lái xe quốc tế, 51 hồ sơ liên quan đến cấp lại giấy bảo hiểm y tế.
 
14:31, 13/12/2019 (GMT+7)