.
Xây dựng đường giao thông từ phế liệu nhựa đầu tiên ở Việt Nam

Xây dựng đường giao thông từ phế liệu nhựa đầu tiên ở Việt Nam

Dự án đầu tiên được triển khai tại Việt Nam với mục đích tái chế bao bì nhựa dẻo đã qua sử dụng, bị vứt bừa bãi hoặc chôn lấp thành nguyên vật liệu xây đường giao thông chắc chắn, bền vững hơn.

09:02, 23/04/2019 (GMT+7)