.
Nhiều mô hình ứng dụng KH-CN có thể nhân rộng ra thực tiễn

Nhiều mô hình ứng dụng KH-CN có thể nhân rộng ra thực tiễn

(QBĐT) - Từ đầu năm đến nay, Sở Khoa học và Công nghệ (KH-CN) đã triển khai thực hiện được 23 mô hình ứng dụng, nhiệm vụ sự nghiệp KH-CN.

14:23, 08/08/2019 (GMT+7)