.
Tăng cường các giải pháp tưới tiết kiệm nước trên cây trồng

Tăng cường các giải pháp tưới tiết kiệm nước trên cây trồng

(QBĐT) - Thực hiện kế hoạch hành động phát triển tưới tiên tiến, tiết kiệm nước của Bộ Nông nghiệp-PTNT, những năm qua, tỉnh Quảng Bình đã thực hiện nhiều mô hình áp dụng công nghệ tưới tiên tiến, tưới tiết kiệm nước trên diện tích cây trồng cạn, bước đầu mang lại hiệu quả cao so với phương thức tưới truyền thống.

08:14, 03/12/2020 (GMT+7)
.