.
Đưa thành tựu nghiên cứu khoa học vào thực tiễn cuộc sống

Đưa thành tựu nghiên cứu khoa học vào thực tiễn cuộc sống

(QBĐT) - Thời gian qua, Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ (KH-CN) thuộc Sở KH-CN đã nỗ lực hợp tác với các tổ chức khoa học nhằm đề xuất, lựa chọn những tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới để chuyển giao, áp dụng vào thực tiễn, phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân...

10:28, 12/02/2019 (GMT+7)