.
Báo động các dịch vụ đám mây của Microsoft bị quá tải tới 775%

Báo động các dịch vụ đám mây của Microsoft bị quá tải tới 775%

Theo Microsoft, các dịch vụ đám mây trên toàn hệ thống đã chứng kiến sự gia tăng "chóng mặt" lưu lượng sử dụng, với mức độ khai thác nhiều gấp ba lần bình thường.

14:21, 31/03/2020 (GMT+7)