.
Hiệu quả ứng dụng khoa học và công nghệ trong sản xuất nông nghiệp

Hiệu quả ứng dụng khoa học và công nghệ trong sản xuất nông nghiệp

(QBĐT) - Thời gian gần đây, ngành nông nghiệp huyện Bố Trạch có sự phát triển khá toàn diện và đang chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hóa, với năng suất và chất lượng ngày càng cao, bảo đảm an ninh lương thực và giảm nghèo bền vững... Trong đó, việc ứng dụng khoa học và công nghệ (KHCN) vào phát triển nông nghiệp công nghệ cao (CNC) được Bố Trạch chú trọng.

08:29, 24/02/2021 (GMT+7)
.