.
Năm Tý bàn về bức tranh "Đám cưới chuột"

Năm Tý bàn về bức tranh "Đám cưới chuột"

(QBĐT) - Tranh dân gian Việt Nam gồm hai loại: tranh Tết và tranh thờ, được giữ gìn và phát triển qua từng giai đoạn lịch sử của dân tộc. 

10:55, 25/01/2020 (GMT+7)