.
Bố Trạch: Tổ chức giải chạy việt dã truyền thống năm 2019

Bố Trạch: Tổ chức giải chạy việt dã truyền thống năm 2019

(QBĐT) - Sáng 10-12, tại Trung tâm Văn hóa-Thông tin-Thể thao huyện, huyện Bố Trạch tổ chức giải chạy việt dã truyền thống huyện năm 2019. 

14:17, 10/12/2019 (GMT+7)