.
Lan tỏa phong trào chạy bộ ở Quảng Bình

Lan tỏa phong trào chạy bộ ở Quảng Bình

(QBĐT) - Cùng với bơi lội, đua thuyền, chạy bộ là môn thể thao thế mạnh ở tỉnh Quảng Bình. Phong trào chạy bộ ở tỉnh ta được duy trì qua nhiều thời kỳ. Hiện nay, phong trào tiếp tục lan tỏa sâu rộng với nhiều hình thức, lôi cuốn đông đảo người dân tham gia.  

08:03, 09/05/2021 (GMT+7)