.
Đảng bộ huyện Minh Hoá: "Dân vận khéo" ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Đảng bộ huyện Minh Hoá: "Dân vận khéo" ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số

(QBĐT) - Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công", những năm qua, các cấp ủy đảng huyện Minh Hoá đã tích cực chỉ đạo chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể chính trị-xã hội thực hiện tốt công tác dân vận, đặc biệt là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS).

09:16, 19/10/2018 (GMT+7)
 
.