.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: "Cần chống tư tưởng quyền anh, quyền tôi"

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: "Cần chống tư tưởng quyền anh, quyền tôi"

Hội nghị đánh giá những kết quả trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII; rút ra các bài học kinh nghiệm và đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ tới.
 
19:11, 27/11/2020 (GMT+7)
 
.