.
Quảng Ninh: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên

Quảng Ninh: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên

(QBĐT) - Đẩy mạnh sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên là một trong những nhiệm vụ quan trọng được cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn huyện Quảng Ninh quan tâm thực hiện.

07:58, 10/12/2018 (GMT+7)