.
Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng của Đảng

Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng của Đảng

(QBĐT) - Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng của Đảng; giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho cán bộ, đảng viên, nhất là thế hệ trẻ có vai trò rất quan trọng và cấp bách trong bối cảnh hiện nay. Qua đó, góp phần xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.

16:26, 31/07/2021 (GMT+7)