.
Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh: Chú trọng nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên

Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh: Chú trọng nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên

(QBĐT) - Đảng bộ Khối cơ quan tỉnh có 73 tổ chức cơ sở đảng, với 4.749 đảng viên. Xác định tầm quan trọng của việc xây dựng xây dựng đội ngũ đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu trong công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh...

09:41, 11/12/2019 (GMT+7)
 
.