.
Khơi dậy các phong trào thi đua trong giai đoạn mới

Khơi dậy các phong trào thi đua trong giai đoạn mới

(QBĐT) - Phát huy tinh thần đoàn kết, yêu nước, truyền thống cách mạng của quê hương, Bố Trạch đã và đang động viên cán bộ, nhân dân trên địa bàn tiếp tục hưởng ứng, tham gia tích cực phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra.

08:18, 24/09/2020 (GMT+7)
 
.