.
Làm tốt công tác tham mưu, phục vụ cấp ủy trong tình hình mới

Làm tốt công tác tham mưu, phục vụ cấp ủy trong tình hình mới

(QBĐT) - Đi qua năm 2018 với nhiều khó khăn, thách thức, trong thành tựu chung của tỉnh nhà với 18/21 chỉ tiêu cơ bản đạt và vượt kế hoạch đề ra, có sự đóng góp quan trọng của hệ thống văn phòng cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở.

09:23, 20/02/2019 (GMT+7)
 
.