.
Thông báo tuyển dụng cán bộ chi nhánh Vietcombank

Thông báo tuyển dụng cán bộ chi nhánh Vietcombank

Nhằm phục vụ cho chiến lược kinh doanh, Vietcombank cần tuyển dụng cán bộ
CÓ KINH NGHIỆM VÀ CHƯA CÓ KINH NGHIỆM cho các Chi nhánh thuộc hệ thống Vietcombank với các thông tin chi tiết như sau: 
08:58, 12/07/2018 (GMT+7)
 
.