.
Thông báo tuyển dụng cán bộ chi nhánh Vietcombank Quảng Bình

Thông báo tuyển dụng cán bộ chi nhánh Vietcombank Quảng Bình

Nhằm phục vụ cho chiến lược kinh doanh, Vietcombank cần tuyển dụng cán bộ có kinh nghiệm cho Chi nhánh Quảng Bình thuộc hệ thống Vietcombank với các thông tin chi tiết như sau: 

17:48, 05/12/2018 (GMT+7)
 
.