.
Nâng cao vai trò của phụ nữ trong xây dựng nông thôn mới

Nâng cao vai trò của phụ nữ trong xây dựng nông thôn mới

(QBĐT) - Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) thị xã Ba Đồn xác định thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động của hội. Bằng nhiều việc làm thiết thực, hội đã từng bước khẳng định vai trò của mình trong xây dựng nông thôn mới.

08:44, 28/03/2020 (GMT+7)