.
Xem xét thi hành kỷ luật các ông Chu Hảo và Tất Thành Cang

Xem xét thi hành kỷ luật các ông Chu Hảo và Tất Thành Cang

Ngày 15-11, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã ra thông báo về Kỳ họp 31.

17:12, 15/11/2018 (GMT+7)