.
Quy định rõ trách nhiệm của thanh niên đối với Tổ quốc, xã hội

Quy định rõ trách nhiệm của thanh niên đối với Tổ quốc, xã hội

Dự thảo Luật Thanh niên (sửa đổi) bổ sung một chương quy định trách nhiệm của thanh niên đối với Tổ quốc, Nhà nước, gia đình và xã hội, đặc biệt là trách nhiệm đối với bản thân mình.

14:43, 25/05/2020 (GMT+7)
 
.