.
Cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho người dân

Cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho người dân

(QBĐT) - Thời gian qua, thị xã Ba Đồn đã đẩy mạnh công tác cải cách hành chính (CCHC) nhằm góp phần nâng cao chất lượng giải quyết công việc, phục vụ nhân dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

08:23, 21/10/2019 (GMT+7)