.
Giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh ước đạt trên 11.000 tỷ đồng

Giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh ước đạt trên 11.000 tỷ đồng

(QBĐT) - Năm 2018, giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh ước đạt 11.434,1 tỷ đồng, đạt 99,3% kế hoạch và tăng 8,1% (kế hoạch tăng 8,5%) so với cùng kỳ.

10:20, 03/12/2018 (GMT+7)