.
Nguyên cán bộ chủ chốt của tỉnh đóng góp ý kiến cho Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII

Nguyên cán bộ chủ chốt của tỉnh đóng góp ý kiến cho Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII

(QBĐT) - Ngày 22-5, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã tổ chức hội nghị nguyên cán bộ chủ chốt toàn tỉnh để xin ý kiến tham gia Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

14:45, 22/05/2020 (GMT+7)
.