.
Chủ động, tập trung tâm huyết, nguồn lực tổ chức lễ kỷ niệm trang trọng, hiệu quả, an toàn

Chủ động, tập trung tâm huyết, nguồn lực tổ chức lễ kỷ niệm trang trọng, hiệu quả, an toàn

(QBĐT) - Đó là ý kiến khẳng định của đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo-PV) tại hội nghị bàn kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp, diễn ra ngày 22-4.

15:12, 22/04/2021 (GMT+7)
.