.
Hỗ trợ người dân Quảng Bình đang sinh sống tại các tỉnh phía Nam gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

Hỗ trợ người dân Quảng Bình đang sinh sống tại các tỉnh phía Nam gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

(QBĐT) - Ngày 1-8-2021, đồng chí Hồ An Phong, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ký ban hành Công văn số 1422/UBND-NCVX về việc hỗ trợ người dân tỉnh Quảng Bình đang sinh sống tại TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Nội dung Công văn như sau:

10:37, 02/08/2021 (GMT+7)
.