.
Tìm vị thế cho môn Công nghệ trong giáo dục phổ thông

Tìm vị thế cho môn Công nghệ trong giáo dục phổ thông

Trước thực trạng coi công nghệ là "môn phụ" trong hệ thống các môn học ở giáo dục phổ thông hiện nay, đã có nhiều đề xuất giải pháp để trả lại vị thế của môn học và tạo ra đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu của chương trình mới. 

09:42, 20/04/2019 (GMT+7)
 
.