.
Thi ngoại ngữ khung 6 bậc sẽ siết chặt hơn nữa từ năm 2021?

Thi ngoại ngữ khung 6 bậc sẽ siết chặt hơn nữa từ năm 2021?

Từ năm 2021, ngân hàng câu hỏi phải tăng gấp đôi. Từ năm 2022, kỳ thi sẽ không được tổ chức trên giấy hoặc thi nói trực tiếp như hiện nay mà bắt buộc phải thi hoàn toàn trên máy tính.

08:05, 04/12/2020 (GMT+7)
.