.
Tăng cường đánh giá bằng nhận xét ở bậc trung học phổ thông

Tăng cường đánh giá bằng nhận xét ở bậc trung học phổ thông

Trao đổi với báo chí, TS Sái Công Hồng, Vụ phó Vụ Trung học, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, tới đây, tất cả các môn học đều có đánh giá bằng nhận xét thay vì chỉ đánh giá bằng nhận xét ở một số môn học như trước đây. Việc đánh giá là vì sự tiến bộ của học sinh.

09:20, 13/09/2020 (GMT+7)