.
Di tích mộ và nhà thờ Hoàng Kế Viêm

Di tích mộ và nhà thờ Hoàng Kế Viêm

(QBĐT) - Mộ và nhà thờ Hoàng Kế Viêm thuộc thôn Văn La, xã Lương Ninh (huyện Quảng Ninh) được xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh theo Quyết định số 2167/QĐ-UBND ngày 26-8-2011.

17:55, 19/10/2019 (GMT+7)