.
Tấm lòng Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu với Quảng Bình

Tấm lòng Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu với Quảng Bình

(QBĐT) - Ấn tượng sâu sắc nhất trong tôi về Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu là tác phong giản dị, cởi mở và giàu tình cảm. Thời gian đồng chí đảm nhậm chức vụ Thường trực Ban Bí thư và Tổng Bí thư đã có 3 lần thăm và làm việc tại tỉnh ta.

08:32, 14/08/2020 (GMT+7)