.
Mô hình "Chốt duy trì trật tự công cộng, trật tự đô thị"

Mô hình "Chốt duy trì trật tự công cộng, trật tự đô thị"

(QBĐT) - Trước tình hình hoạt động mua bán lấn chiếm lòng lề đường gây mất trật tự tại khu vực tượng đài Mẹ Suốt và chợ Đồng Hới, Công an phường Hải Đình đã tham mưu cho Đảng ủy phường Hải Đình ban hành nghị quyết về lãnh đạo xây dựng mô hình mới trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tham mưu cho UBND phường Hải Đình ban hành Kế hoạch số 52/KH-UBND, ngày 25-9-2019 để triển khai xây dựng mô hình "Chốt duy trì trật tự công cộng, trật tự đô thị".

10:29, 23/11/2019 (GMT+7)