.
Công an TX. Ba Đồn: Tuyên truyền đấu tranh phòng chống tội phạm tại địa bàn cơ sở

Công an TX. Ba Đồn: Tuyên truyền đấu tranh phòng chống tội phạm tại địa bàn cơ sở

(QBĐT) - Tại thôn Vĩnh Phú, xã Quảng Hòa, Công an TX. Ba Đồn vừa tổ chức triển khai công tác tuyên truyền tại từng nhà dân bằng hình thức phát tờ rơi, ký cam kết thực hiện và để cùng lắng nghe những chia sẻ của người dân trong công tác đảm bảo ANTT tại địa phương tại địa bàn.

22:15, 29/05/2019 (GMT+7)