.
Gói thầu số 5, dự án chống sạt lở cửa sông Nhật Lệ: Nhà thầu bị loại do kê khai không trung thực?!

Gói thầu số 5, dự án chống sạt lở cửa sông Nhật Lệ: Nhà thầu bị loại do kê khai không trung thực?!

(QBĐT) - Tuy nhiên, phía Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) vẫn giữ nguyên quan điểm loại nhà thầu này.

08:43, 10/12/2019 (GMT+7)
 
.