.
Chấn chỉnh hoạt động của các ban liên lạc cựu chiến binh

Chấn chỉnh hoạt động của các ban liên lạc cựu chiến binh

(QBĐT) - Theo thống kê, hiện trên địa bàn tỉnh ta có 43 Ban liên lạc (BLL) cựu chiến binh (CCB) truyền thống.

08:00, 19/09/2018 (GMT+7)