.
Gói 62.000 tỷ đồng: Bộ trưởng đề nghị mở rộng đối tượng thụ hưởng

Gói 62.000 tỷ đồng: Bộ trưởng đề nghị mở rộng đối tượng thụ hưởng

Liên quan đến gói 62.000 tỷ đồng, các địa phương đã giải ngân hơn 11.267 tỷ đồng hỗ trợ cho 11.015.041 người và 6.196 hộ kinh doanh tập trung vào lao động mất việc...

15:18, 02/07/2020 (GMT+7)