.
Cần sửa quy định tăng mức bảo hiểm xe máy bắt buộc lên trên 60%

Cần sửa quy định tăng mức bảo hiểm xe máy bắt buộc lên trên 60%

Dự kiến tháng 5-2020, Bộ Tài chính sẽ trình Chính phủ sửa đổi Nghị định số 103/2008/NĐ-CP, quy định những khung pháp lý để hướng dẫn luật kinh doanh bảo hiểm, về chế độ bảo hiểm bắt buộc, trách nhiệm dân sự của chủ chủ xe cơ giới, trong đó có xe máy.

07:31, 25/05/2020 (GMT+7)
.