.
Bão Surigae rất ít có khả năng đi vào Biển Đông

Bão Surigae rất ít có khả năng đi vào Biển Đông

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão Surigae rất ít có khả năng đi vào Biển Đông và hầu như không ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam.

14:05, 22/04/2021 (GMT+7)