.
Minh Hóa: Thành lập thêm 3 chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh Covid-19

Minh Hóa: Thành lập thêm 3 chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh Covid-19

(QBĐT) - Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, huyện Minh Hóa đã lập thêm 3 chốt kiểm soát dịch bệnh đặt tại xã Thượng Hóa, Hồng Hóa và Tân Hóa.

16:32, 02/08/2021 (GMT+7)
Liên kết hữu ích