.
Ai ơi... chớ bỏ ruộng hoang

Ai ơi... chớ bỏ ruộng hoang

(QBĐT) - Trong những ngày ra đồng làm tin sản xuất lúa, chúng tôi đã gặp những người nông dân "chân lấm tay bùn" và họ đã cho tôi cái nhìn thật khác về cánh đồng trong tâm thức mỗi người.

07:25, 08/10/2019 (GMT+7)
.