Quảng Bình thương nhớ Tổng Bí thư
Quảng Bình thương nhớ Tổng Bí thư

(QBĐT)  - Trong niềm tiếc thương vô hạn đối với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, các tầng lớp nhân dân Quảng Bình đã bày tỏ lòng tri ân sâu sắc bằng những việc làm ý nghĩa, thiết thực. Noi gương Tổng Bí thư, cán bộ, nhân dân Quảng Bình quyết tâm cố gắng để cống hiến nhiều hơn nữa cho quê hương, đất nước