.
Gần 653.000 thí sinh cạnh tranh xét tuyển đại học, cao đẳng 2019

Gần 653.000 thí sinh cạnh tranh xét tuyển đại học, cao đẳng 2019

Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tổng số thí sinh đăng ký dự kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019 là 886.650 thí sinh.

14:49, 25/04/2019 (GMT+7)