.
Công bố Dự thảo Quy chế tuyển sinh đại học năm 2020

Công bố Dự thảo Quy chế tuyển sinh đại học năm 2020

Theo dự thảo, Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ quy định về tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành giáo dục mầm non.

08:58, 23/01/2020 (GMT+7)