.
Quy định mới về mẫu Giấy chứng nhận hoàn thành giáo dục phổ thông

Quy định mới về mẫu Giấy chứng nhận hoàn thành giáo dục phổ thông

Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông có kích thước 19cmx13,5cm. Mặt trước nền màu nâu có hình Quốc huy, các chữ in màu vàng.

10:05, 02/07/2020 (GMT+7)