.
Tham vấn xây dựng dự án "Phục hồi, tái tạo hệ sinh thái thủy sản và nguồn lợi thủy sản tỉnh Quảng Bình"

Tham vấn xây dựng dự án "Phục hồi, tái tạo hệ sinh thái thủy sản và nguồn lợi thủy sản tỉnh Quảng Bình"

(QBĐT) - Chiều 16-7, Sở Nông nghiệp-PTNT tổ chức hội thảo để tham vấn xây dựng dự án "Phục hồi, tái tạo hệ sinh thái thủy sản và nguồn lợi thủy sản tỉnh Quảng Bình".

08:34, 17/07/2019 (GMT+7)