.
Bố Trạch: Nhân rộng các mô hình dịch vụ nghề cá

Bố Trạch: Nhân rộng các mô hình dịch vụ nghề cá

(QBĐT) - Để góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, thời gian qua, huyện Bố Trạch đã chỉ đạo các địa phương nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế hiệu quả, đặc biệt là mô hình dịch vụ nghề cá ở các xã biển.

08:12, 06/04/2020 (GMT+7)