.
Để thủy sản Quảng Bình phát triển bền vững

Để thủy sản Quảng Bình phát triển bền vững

(QBĐT) - Quảng Bình hiện đang nỗ lực triển khai Luật Thủy sản năm 2017 cùng các giải pháp cấp bách về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp nhằm góp phần xóa bỏ "thẻ vàng" của Ủy ban Châu Âu (EC).

08:22, 03/01/2019 (GMT+7)