.
Giao lưu điển hình toàn quốc trong học tập, làm theo Bác Hồ

Giao lưu điển hình toàn quốc trong học tập, làm theo Bác Hồ

Theo Thủ tướng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, lâu dài của các tổ chức đảng, các cấp chính quyền, tổ chức chính trị-xã hội, Đảng viên.

13:48, 19/08/2019 (GMT+7)
 
.