.
Thường trực Chính phủ họp về chính quyền đô thị tại TP.HCM và Đà Nẵng

Thường trực Chính phủ họp về chính quyền đô thị tại TP.HCM và Đà Nẵng

Các mô hình tổ chức chính quyền đô thị tại TP.HCM và Đà Nẵng phải đáp ứng được yêu cầu của từng địa phương nhưng cũng phải đảm bảo tính thống nhất, thông suốt của bộ máy hành chính nhà nước.
 
08:11, 02/03/2021 (GMT+7)
 
.