.
Xây dựng Kế hoạch hành động khu vực Campuchia-Lào-Myanmar-Việt Nam

Xây dựng Kế hoạch hành động khu vực Campuchia-Lào-Myanmar-Việt Nam

Đối với việc xây dựng Kế hoạch hành động CLMV, Trưởng SEOM CLMV Việt Nam nhấn mạnh các nước cần nghiên cứu, lựa chọn hình thức thực hiện dự án phù hợp với trạng thái "bình thường mới" của từng nước.
16:22, 25/01/2021 (GMT+7)