.
Ban chỉ huy Quân sự thị xã Ba Đồn: Thực hiện tốt công tác dân vận

Ban chỉ huy Quân sự thị xã Ba Đồn: Thực hiện tốt công tác dân vận

(QBĐT) - Cùng với việc thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, trong những năm qua, Ban chỉ huy Quân sự (BCHQS) thị xã Ba Đồn còn phối hợp với cấp ủy đảng, chính quyền địa phương thực hiện hiệu quả công tác dân vận, giúp nhân dân trên địa bàn thị xã phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.

07:45, 19/08/2019 (GMT+7)