.
Công an TX. Ba Đồn vượt mưa lũ dữ cứu giúp người dân

Công an TX. Ba Đồn vượt mưa lũ dữ cứu giúp người dân

(QBĐT) - 10 xã vùng Nam ở TX. Ba Đồn bị chia cắt hoàn toàn do nước lũ chảy xiết, Công an TX. Ba Đồn đã tập trung toàn bộ lực lượng, phương tiện và nhanh chóng vượt lũ dữ cứu người dân đến nơi an toàn.
 
08:05, 19/10/2020 (GMT+7)