.
Việt Nam tham gia gìn giữ hòa bình LHQ: Thực hiện sứ mệnh nhân đạo

Việt Nam tham gia gìn giữ hòa bình LHQ: Thực hiện sứ mệnh nhân đạo

Hoạt động gìn giữ hòa bình là một cơ chế đặc biệt, được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc triển khai lần đầu tiên vào năm 1948.

14:13, 18/10/2018 (GMT+7)
 
.