.
Trao đổi kinh nghiệm gìn giữ hòa bình LHQ giữa Việt Nam-Hoa Kỳ

Trao đổi kinh nghiệm gìn giữ hòa bình LHQ giữa Việt Nam-Hoa Kỳ

Việt Nam-Hoa Kỳ sẽ thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác phù hợp với quan hệ chung, trong đó ưu tiên lĩnh vực khắc phục hậu quả chiến tranh và gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.
15:29, 02/07/2020 (GMT+7)