.
Giải đáp pháp luật

Giải đáp pháp luật

(QBĐT) - Hiện nay, Luật Lý lịch Tư pháp (LLTP) và các văn bản quy định chi tiết, văn bản hướng dẫn thi hành Luật chưa quy định về thời hạn sử dụng của phiếu LLTP. Tuy nhiên, tùy theo tính chất, lĩnh vực quản lý mà thời hạn sử dụng của phiếu LLTP được quy định khác nhau tại các văn bản pháp luật khác.

07:42, 17/12/2018 (GMT+7)