.
Bốn năm thực hiện Luật Đất đai 2013: Những vướng mắc cần tháo gỡ

Bốn năm thực hiện Luật Đất đai 2013: Những vướng mắc cần tháo gỡ

Luật Đất đai 2013 được Quốc hội thông qua và có hiệu lực từ ngày 1-7-2014.

15:01, 12/10/2018 (GMT+7)
 
.