.
Thưởng gần 4,5 tỷ đồng cho người có thành tích xuất sắc tố cáo hành vi tham nhũng

Thưởng gần 4,5 tỷ đồng cho người có thành tích xuất sắc tố cáo hành vi tham nhũng

(QBĐT) - Khen thưởng xứng đáng cho những người thành tích xuất sắc tố cáo hành vi tham nhũng là chính sách thể hiện quyết tâm chính trị của Đảng, Nhà nước đối với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng và đã được thể chế hoá vào các văn bản pháp luật nước ta trong những năm qua.

08:51, 01/08/2019 (GMT+7)