.
Luật Đất đai 2013: Vẫn còn những 'điểm nghẽn' về định giá đất

Luật Đất đai 2013: Vẫn còn những 'điểm nghẽn' về định giá đất

Sau hơn 4 năm Luật Đất đai 2013 đi vào đời sống, công tác quản lý đất đai đã tiếp cận và thể hiện đầy đủ vấn đề về tài chính đất đai theo cơ chế thị trường nhằm đảm bảo quyền lợi của người sử dụng đất, quyền lợi của Nhà nước, chủ đầu tư và đảm bảo ổn định xã hội, góp phần khai thác có hiệu quả nguồn lực từ tài nguyên đất.

13:51, 20/02/2019 (GMT+7)