.
Chú trọng phổ biến, giáo dục pháp luật cho nông dân

Chú trọng phổ biến, giáo dục pháp luật cho nông dân

(QBĐT) - Để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho nông dân, những năm gần đây, Hội Nông dân tỉnh đã có nhiều hoạt động tích cực nhằm đa dạng hoá công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) cho cán bộ, hội viên nông dân.

08:02, 29/10/2019 (GMT+7)