.
Một số quy định pháp luật đất đai cần lưu ý

Một số quy định pháp luật đất đai cần lưu ý

(QBĐT) - Khái niệm về hộ gia đình sử dụng đất; quyền định đoạt quyền sử dụng đất (QSDĐ), giấy chứng nhận QSDĐ của hộ gia đình và việc ghi tên trên giấy chứng nhận QSDĐ đang là vấn đề gây nhiều tranh cãi từ văn bản pháp luật đến thực tiễn xét xử các vụ án về đất đai liên quan đến hộ gia đình.

09:05, 02/10/2019 (GMT+7)