.
Tăng thêm sức mạnh cho chi bộ Đảng miền núi: Kỳ 2: Khi chi bộ Đảng được "chắp cánh"

Tăng thêm sức mạnh cho chi bộ Đảng miền núi: Kỳ 2: Khi chi bộ Đảng được "chắp cánh"

(QBĐT) - Năm 2018, thực hiện Kết luận 38-KL/TW ngày 13-11-2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, sau khi chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn các xã giải thể, các xã miền núi của huyện Tuyên Hóa đã có chủ trương phân công, tăng cường đảng viên là cán bộ xã về sinh hoạt tại các chi bộ, địa bàn khó khăn, ít đảng viên ở khu vực miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS).
 
10:24, 10/05/2021 (GMT+7)
 
.