.
"Roa lữ... Giàng ơi!

"Roa lữ... Giàng ơi!

(QBĐT) - Khi mặt trống vỡ toang cũng là lúc người Ma Coong hồn hậu chếnh choáng trong men rượu, trong tình người, trong huyền hoặc trời đất giao hòa rồi đồng thanh: "Roa lữ… Giàng ơi!" (Sướng quá! Vui quá! Giàng ơi!).

08:50, 23/01/2020 (GMT+7)
 
.