.
TÔ B'RĂU AREM - Bài 2: Tôi là người Arem!

TÔ B'RĂU AREM - Bài 2: Tôi là người Arem!

(QBĐT) - Làm sao để tạo sinh kế cho người dân và bảo tồn những giá trị văn hóa để Arem phát triển bền vững-Đó là điều mà các nhà nghiên cứu tâm huyết muốn đi tìm để chung tay cùng Nhà nước và các cấp chính quyền có những quyết sách phù hợp, mang lại cuộc sống ấm no và an vui cho đồng bào.

08:21, 08/02/2021 (GMT+7)
.