.
Ngày lũ tan…

Ngày lũ tan…

(QBĐT) - Mẹ nhìn mùa lũ đi qua
Khoảng sân lầy lội nóc nhà nắng xiên
14:02, 25/11/2020 (GMT+7)
.