.
Cho tôi…

Cho tôi…

(QBĐT) - Cho tôi một chút hương mùa
Gối trong vạt áo ngày xưa trốn tìm.
08:14, 20/09/2020 (GMT+7)
.