.
Tình nghĩa quê tôi

Tình nghĩa quê tôi

(QBĐT) - Quê tôi gió Lào cát trắng
Mùa hè nắng cháy sém cây
07:39, 18/07/2021 (GMT+7)
 
.