.
Tôi yêu đất nước hòa bình

Tôi yêu đất nước hòa bình

 (QBĐT) -             Ta có gì tự hào hơn nữa
                             Đất nước thanh bình không có đạn bom
08:58, 05/01/2020 (GMT+7)
 
.