.
"Nếu để lây nhiễm chéo trong bệnh viện, sẽ tạm đình chỉ người đứng đầu"

"Nếu để lây nhiễm chéo trong bệnh viện, sẽ tạm đình chỉ người đứng đầu"

"Việc bảo đảm an toàn bệnh viện là vô cùng quan trọng. Các bệnh viện cần nêu cao cảnh giác ở mức độ cao nhất. Bộ Y tế đã yêu cầu, nếu để lây nhiễm chéo tại các bệnh viện sẽ tạm đình chỉ công tác người đứng đầu", GS, TS Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh.

14:29, 27/11/2020 (GMT+7)