.
Bộ Y tế sẽ điều chuyển vaccine nếu địa phương, đơn vị tiêm chậm

Bộ Y tế sẽ điều chuyển vaccine nếu địa phương, đơn vị tiêm chậm

Thông tin từ Bộ Y tế cho biết, Bộ sẽ chủ động điều chuyển vaccine cho các tỉnh, thành phố, đơn vị khác nếu kết quả tiêm tại các đơn vị, địa phương đạt tỷ lệ thấp đối với từng đợt phân bổ.

15:58, 02/08/2021 (GMT+7)