.
Tiếp tục kiểm soát dân số các xã vùng biển, đảo và ven biển

Tiếp tục kiểm soát dân số các xã vùng biển, đảo và ven biển

(QBĐT) - Năm 2019, Chi cục Dân số-KHHGĐ tỉnh chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục triển khai các hoạt động của Đề án 52 nhằm ổn định và nâng cao chất lượng dân số các xã vùng biển, ven biển trong tình hình mới.

15:00, 20/02/2019 (GMT+7)