.
Minh Hóa: Tỷ lệ sinh con thứ ba tăng trên 20%

Minh Hóa: Tỷ lệ sinh con thứ ba tăng trên 20%

(QBĐT) - Theo thống kê, trong năm, toàn huyện có 911 trẻ sinh ra, trong đó, 220 trẻ là con thứ 3 trở lên, tỷ suất sinh là 24,14‰ giảm 0,43‰ so với năm 2018, tuy nhiên số trẻ là con thứ 3 trở lên chiếm 20,7%. 

08:52, 11/12/2019 (GMT+7)