.
Tuyệt đối không lơ là, chủ quan trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Tuyệt đối không lơ là, chủ quan trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

(QBĐT) - Đó là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại hội nghị trực tuyến giữa Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19 với các tỉnh, thành phố trong cả nước để bàn biện pháp đẩy mạnh các hoạt động kiểm soát dịch bệnh vào ngày 7-5. Hội nghị do Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì.

19:40, 07/05/2021 (GMT+7)