.
Muối mặn

Muối mặn

(QBĐT) - Đêm ấy, bếp lửa giữa nhà sàn bập bùng sưởi ấm và soi tỏ cho già Sơn chuốt lại các nan mây.

09:09, 10/03/2019 (GMT+7)
.