.
Người về để lại

Người về để lại

(QBĐT) - Chị tên Thùy nhưng chẳng nhu mì. Chị từ quê lên phố ở trọ cùng con để chăm cháu; vừa đến mấy ngày, đã kịp "gây chiến" với xung quanh.

15:43, 20/06/2021 (GMT+7)
.