.
Phan Long-Ba Đồn... thị xã ven sông

Phan Long-Ba Đồn... thị xã ven sông

(QBĐT) - Phan Long xưa, Ba Đồn nay là vùng đất phù sa cổ nằm về phía bờ Bắc sông Gianh, con sông lớn nhất trong 5 con sông của Quảng Bình, diện tích khoảng 200ha. Vùng đất này từ xưa đã có dấu tích của người nguyên thủy vào thời đại hậu kỳ đá mới cách ngày nay trên dưới 5.000 năm.

07:34, 09/05/2021 (GMT+7)