.
TX.Ba Đồn: Lập hồ sơ đề nghị công nhận xã Quảng Văn đạt chuẩn nông thôn mới

TX.Ba Đồn: Lập hồ sơ đề nghị công nhận xã Quảng Văn đạt chuẩn nông thôn mới

(QBĐT) - Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (MTQGXDNTM), TX.Ba Đồn đã tập trung nguồn lực xây dựng xã Quảng Văn. Đến nay, các tiêu chí đã cơ bản hoàn thành, thị xã đang lập hồ sơ đề nghị tỉnh công nhận xã Quảng Văn đạt tiêu chí XDNTM năm 2018.

10:06, 08/12/2018 (GMT+7)