.
Tạo thương hiệu cho mỗi vùng quê

Tạo thương hiệu cho mỗi vùng quê

(QBĐT) - Trong quá trình xây dựng nông thôn mới (NTM), huyện Lệ Thủy đã triển khai thực hiện tốt đề án "Mỗi xã một sản phẩm" để tạo thương hiệu cho mỗi vùng quê.

09:22, 25/06/2019 (GMT+7)