.
Minh Hóa: Trồng hơn 956ha rừng tập trung và cây lâm nghiệp

Minh Hóa: Trồng hơn 956ha rừng tập trung và cây lâm nghiệp

(QBĐT) - Từ đầu năm 2018 đến nay, huyện Minh Hóa đã chú trọng công tác bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn.

09:08, 21/10/2018 (GMT+7)