.
Tăng cường ứng dụng CNTT và mạng xã hội vào công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật

Tăng cường ứng dụng CNTT và mạng xã hội vào công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật

(QBĐT) - Sở Tư pháp vừa xây dựng và đưa vào hoạt động trang Facebook và Fanpage nhằm mục đích cung cấp, đăng tải các quy định của pháp luật cần thiết với đời sống xã hội; giới thiệu các quy định, văn bản pháp luật đã được ban hành và có hiệu lực; các chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước CHXHCN Việt Nam...

16:14, 24/09/2020 (GMT+7)