.
Nhức nhối ma túy...

Nhức nhối ma túy...

(QBĐT) - Từ một "điểm trắng" thì nay Quảng Bình đã trở thành một trong những địa bàn phức tạp, là nơi trung chuyển của các đường dây ma túy có quy mô xuyên quốc gia…

08:05, 02/07/2020 (GMT+7)