.
Tuyên Hóa: Nhiều người dân tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ và pháo hoa

Tuyên Hóa: Nhiều người dân tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ và pháo hoa

(QBĐT) - Từ cuối tháng 12-2019, Công an huyện Tuyên Hóa đã chủ động phối hợp với chính quyền các địa phương tuyên truyền, vận động người dân thực hiện đúng các quy định của pháp luật về mua bán, tàng trữ, vận chuyển vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VK, VLN, CCHT) và các loại pháo. Nhờ đó, nhiều người dân đã tự giác đến giao nộp nhiều VK, VLN, pháo hoa, góp phần hình thành ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân.

08:01, 24/01/2020 (GMT+7)