.
Đón bằng công nhận

Đón bằng công nhận "Nghệ thuật Bài chòi" là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại và liên hoan Bài chòi toàn tỉnh lần thứ nhất

(QBĐT) - Nằm trong các hoạt động hướng tới kỷ niệm 30 năm ngày tái lập tỉnh và 70 năm ngày Quảng Bình quật khởi, tối 24-4, tại TP. Đồng Hới, Sở Văn hóa-Thể thao tổ chức lễ đón bằng UNESCO ghi danh "Nghệ thuật Bài chòi Trung bộ Việt Nam" là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và khai mạc liên hoan Bài chòi toàn tỉnh lần thứ nhất.

14:54, 25/04/2019 (GMT+7)