.
Tăng cường tuyên truyền về phòng, chống dịch COVID-19

Tăng cường tuyên truyền về phòng, chống dịch COVID-19

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có văn bản gửi các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao; Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường thực hiện công tác tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19.

08:09, 02/08/2021 (GMT+7)