.
Cấu trúc Nhà thờ Đức Bà Paris được bảo vệ nguyên vẹn sau vụ cháy

Cấu trúc Nhà thờ Đức Bà Paris được bảo vệ nguyên vẹn sau vụ cháy

Vụ hỏa hoạn dữ dội đã khiến 2-3 đỉnh mái của Nhà thờ Đức Bà Paris bị tàn phá, song cấu trúc của Nhà thờ đã được bảo vệ nguyên vẹn và các di vật tôn giáo linh thiêng được bảo quản an toàn.

14:24, 16/04/2019 (GMT+7)