.

"Dân vận khéo" ở Đồn Biên phòng Roòn: Đề cao trách nhiệm của mỗi cán bộ, chiến sỹ

(QBĐT) - Đóng quân trên địa bàn tuyến biển, những năm qua, Đồn Biên phòng Roòn luôn xác định nhiệm vụ vận động quần chúng là biện pháp công tác cơ bản nhằm nâng cao nhận thức của nhân dân về chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia, ủng hộ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, vùng biển.

13:18, 27/02/2021 (GMT+7)