.
Thị xã Ba Đồn: Hoàn thành huấn luyện dân quân tự vệ năm 2019

Thị xã Ba Đồn: Hoàn thành huấn luyện dân quân tự vệ năm 2019

(QBĐT) - Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cán bộ, giáo dục chính trị, pháp luật, huấn luyện dân quân tự vệ năm 2019 của Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban chỉ huy Quân sự thị xã Ba Đồn đã hoàn thành đợt huấn luyện cho lực lượng dân quân tự vệ.
15:25, 06/07/2019 (GMT+7)