.
Phát huy truyền thống đơn vị 2 lần Anh hùng, quyết tâm xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh toàn diện

Phát huy truyền thống đơn vị 2 lần Anh hùng, quyết tâm xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh toàn diện

(QBĐT) - Suốt 75 năm qua (4-7-1945 - 4-7-2020), dưới sự lãnh đạo, giáo dục và rèn luyện của Đảng bộ, chính quyền, sự nuôi dưỡng, đùm bọc của nhân dân, LLVT Quảng Bình luôn kiên định mục tiêu, lý tưởng cách mạng, cùng nhân dân lập được nhiều chiến công hiển hách, xứng đáng là lực lượng quân sự, lực lượng chính trị trung thành, tin cậy của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

13:56, 03/07/2020 (GMT+7)