.
Đẩy mạnh phong trào thi đua "Xây dựng đơn vị quản lý tài chính tốt".

Đẩy mạnh phong trào thi đua "Xây dựng đơn vị quản lý tài chính tốt".

(QBĐT) - Kế thừa và phát huy thành tích của đơn vị 10 năm liền được Bộ Quốc phòng tặng cờ "Đơn vị quản lý tài chính tốt", những năm qua, Ban Tài chính-Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh đã tham mưu, tổ chức thực hiện hiệu quả phong trào thi đua "Xây dựng đơn vị quản lý tài chính tốt". 

08:50, 25/09/2020 (GMT+7)
 
.