.
Chiêm ngưỡng những hiện vật vô giá về Quốc hiệu và Kinh đô Đại Việt

Chiêm ngưỡng những hiện vật vô giá về Quốc hiệu và Kinh đô Đại Việt

Trưng bày Quốc hiệu và Kinh đô Đại Việt qua các thời kỳ lịch sử vừa khai mạc tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia (mở cửa đến hết tháng 10/2019). Đây là lần đầu tiên, công chúng được tiếp cận một cách hệ thống, đầy đủ và toàn diện với những biểu tượng, tư liệu mang giá trị lịch sử, khẳng định chủ quyền lãnh thổ và niềm tự hào dân tộc.

08:26, 25/06/2019 (GMT+7)