.
Thông báo cấm người, phương tiện tham gia giao thông và thời gian, địa điểm bắn pháo hoa đón Tết Nguyên đán

Thông báo cấm người, phương tiện tham gia giao thông và thời gian, địa điểm bắn pháo hoa đón Tết Nguyên đán

(QBĐT) - Thực hiện Công văn số 164/SGTVT-KCHT ngày 22/01/2020 của Sở Giao thông vận tải Quảng Bình về việc cấm người và các loại phương tiện tham gia giao thông để phục vụ bắn pháo hoa đón Tết Nguyên đán và Kế hoạch số 22/KH-UBND ngày 17/01/2020 của UBND thành phố về tổ chức bắn pháo hoa mừng Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

21:00, 22/01/2020 (GMT+7)