.
Vấn đề thặng dư nổi lên trước cuộc đàm phán thương mại Nhật Bản-Mỹ

Vấn đề thặng dư nổi lên trước cuộc đàm phán thương mại Nhật Bản-Mỹ

Thặng dư thương mại của Tokyo với Washington trong tháng Bảy vừa qua đạt 179,4 tỷ yen (khoảng 5,5 tỷ USD), tăng 15,6% so với cùng kỳ năm ngoái, đánh dấu 5 tháng tăng liên tiếp.

14:57, 19/08/2019 (GMT+7)