.
Ba lần thất bại của thỏa thuận Brexit tại Quốc hội Anh

Ba lần thất bại của thỏa thuận Brexit tại Quốc hội Anh

Thất bại đầu tiên của thỏa thuận Brexit ngày 15-1 là thất bại lịch sử tại Quốc hội Anh khi số phiếu thuận ít hơn số phiếu chống tới 230 phiếu.

09:32, 25/06/2019 (GMT+7)