.
[Infographics] Những số liệu về phát triển giáo dục ở nông thôn

[Infographics] Những số liệu về phát triển giáo dục ở nông thôn

Theo Ban Chỉ đạo TW các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020, công tác giáo dục và đào tạo tiếp tục đạt những kết quả cao trong phổ cập giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở.
 
09:08, 21/10/2019 (GMT+7)