.
Phó Thủ tướng: Không thể đợi nước khác đến làm giàu cho Việt Nam

Phó Thủ tướng: Không thể đợi nước khác đến làm giàu cho Việt Nam

Với việc xây dựng Đề án "Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025", Chính phủ kỳ vọng sẽ thúc đẩy tinh thần, khát vọng khởi nghiệp trong học sinh, sinh viên. 
 
12:17, 17/12/2018 (GMT+7)