.
Tăng cường ủng hộ phong trào "Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam" Xuân Kỷ Hợi 2019

Tăng cường ủng hộ phong trào "Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam" Xuân Kỷ Hợi 2019

(QBĐT) - Ngày 6-11-2018, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1876/UBND-KGVX về việc tăng cường ủng hộ phong trào "Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam" Xuân Kỷ Hợi 2019...

07:49, 12/11/2018 (GMT+7)