.
Tập trung giải ngân nguồn vốn đầu tư công

Tập trung giải ngân nguồn vốn đầu tư công

(QBĐT) - Tính đến hết tháng 8-2020, huyện Tuyên Hóa đã giải ngân được gần 142/207 tỷ đồng (đạt 68,5%) kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản được giao năm 2020.

16:09, 25/09/2020 (GMT+7)