.
Phân bổ 3 tỷ đồng tu sửa, nâng cấp mộ, nghĩa trang, nhà bia ghi tên, đài tưởng niệm liệt sỹ

Phân bổ 3 tỷ đồng tu sửa, nâng cấp mộ, nghĩa trang, nhà bia ghi tên, đài tưởng niệm liệt sỹ

(QBĐT) - UBND tỉnh phân bổ 800 triệu đồng để hỗ trợ nâng cấp, cải tạo các nghĩa trang liệt sỹ...

08:54, 20/03/2019 (GMT+7)