.
Nâng cao hiệu quả hoạt động bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ

Nâng cao hiệu quả hoạt động bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ

(QBĐT) - Thời gian qua, hoạt động bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ trên địa bàn tỉnh đạt được những kết quả quan trọng. Các cấp ủy Đảng, chính quyền và địa phương đã triển khai nhiều hoạt động phong phú, thiết thực, tạo điều kiện thuận lợi cho phụ nữ vươn lên học tập, lao động, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.

14:09, 06/07/2020 (GMT+7)