.
Càng viết càng

Càng viết càng "vỡ" ra nhiều vấn đề cần phải lưu tâm

(QBĐT) - Làm thơ, tích cực đi cơ sở, nghiên cứu các tài liệu cổ rồi ghi chép, biên soạn… là công việc hàng ngày của nhà nghiên cứu văn hóa, văn nghệ dân gian (VHVNDG) Đặng Thị Kim Liên.

07:58, 12/10/2020 (GMT+7)