.
Đọc "Những mảnh ký ức sót lại" của Thanh Sơn

Đọc "Những mảnh ký ức sót lại" của Thanh Sơn

(QBĐT) - Trong phần lời tựa cuốn "Những mảnh ký ức sót lại" (NXB Nghệ An-2019), tác giả Thanh Sơn (Nguyễn Đình Song, nguyên Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Bình) đã viết: ""Những mảnh ký ức sót lại" không phải là một cuốn hồi ký, cũng không phải là tập truyện mà là những mảnh ký ức sâu sắc và chân thực của một đời người".

08:27, 15/03/2020 (GMT+7)