.
Đọc "Xuân Hoàng tuyển tập"

Đọc "Xuân Hoàng tuyển tập"

(QBĐT) - NXB Hội Nhà văn vừa ra mắt "Xuân Hoàng tuyển tập". Tuyển tập được chia làm 3 phần. Phần thứ nhất (từ 1959-1975) gồm 41 bài thơ chọn lọc. Phần phần hai (từ 1976-1996) gồm 66 bài thơ chọn lọc. 

07:25, 22/05/2020 (GMT+7)