.
H'hen Niê đứng đầu danh sách Timeless Beauty của Missosology

H'hen Niê đứng đầu danh sách Timeless Beauty của Missosology

Không phụ sự kì vọng, cái tên H'hen Niê đã trở thành hoa hậu đẹp nhất của các hoa hậu năm nay, do Missosology bình chọn.

08:09, 29/01/2019 (GMT+7)