.

"Vàng" trong cát trắng

Một hồi trống đại giục giã mở toang không gian tĩnh mịch của làng biển… Kế tiếp, réo rắt hàng loạt tiếng trống con cùng hòa thanh theo. Âm thanh đội trống hùng binh từ ngôi đình làng biển vút lên thinh không, bố cáo cùng đất trời, báo hiệu với mọi người thêm một mùa xuân, mùa lễ hội nữa lại về…

09:04, 23/01/2020 (GMT+7)