.
Lễ hội mùa xuân-nét đẹp văn hóa nguồn cội

Lễ hội mùa xuân-nét đẹp văn hóa nguồn cội

(QBĐT) - Lễ hội mùa xuân ở Quảng Bình là một "bảo tàng sống" được sáng tạo, trao truyền và giữ được sức hấp dẫn từ thế hệ này sang thế hệ khác. 

07:25, 08/01/2020 (GMT+7)