.
"Kỳ nhân A Rem" chốn thâm sơn!

"Kỳ nhân A Rem" chốn thâm sơn!

(QBĐT) - Giữa chốn thâm sơn Phong Nha - Kẻ Bàng, uy tín và tài năng của già làng Đinh Rầu, người A Rem, được ví như một kỳ nhân. Ngoài việc là một thầy lang với cách chữa bệnh kỳ bí, ông còn thông tuệ tất cả những gì thuộc về rừng xanh…

15:01, 17/02/2019 (GMT+7)