.
Các nhà xuất bản công bố giá sách giáo khoa mới

Các nhà xuất bản công bố giá sách giáo khoa mới

Chiều 26-3, thay mặt Nhà xuất bản Đại học Sư phạm, Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam đã công bố giá bộ sách giáo khoa Cánh Diều (lớp 1), được phê duyệt sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông từ năm học 2020-2021.

14:37, 27/03/2020 (GMT+7)