.
Giáo dục đại học Việt Nam tăng hạng trên bản đồ giáo dục quốc tế

Giáo dục đại học Việt Nam tăng hạng trên bản đồ giáo dục quốc tế

Trong thời gian qua, số ngành, trường đại học của Việt Nam lọt vào bảng xếp hạng đại học uy tín của thế giới đã không ngừng tăng lên cả về số lượng ngành, trường và cả vị trí xếp hạng.

08:43, 24/02/2021 (GMT+7)