.
Toàn tỉnh sáp nhập 30 trường phổ thông

Toàn tỉnh sáp nhập 30 trường phổ thông

(QBĐT) - Trong năm học 2018-2019 và đầu năm học 2019-2020, toàn tỉnh đã tiến hành sáp nhập 30 trường phổ thông thành 15 trường.

14:32, 18/10/2019 (GMT+7)