.
Phê duyệt bốn tài liệu về phòng, chống dịch Covid-19 trong trường học

Phê duyệt bốn tài liệu về phòng, chống dịch Covid-19 trong trường học

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ra quyết định phê duyệt bộ tài liệu truyền thông về phòng, chống dịch Covid-19 và công tác y tế trong trường học để sử dụng tại tất cả các cơ sở giáo dục trên cả nước.

14:28, 27/11/2020 (GMT+7)