.
Quy định mới về chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo

Quy định mới về chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo

Chính phủ ban hành Nghị định 77/2021/NĐ-CP quy định chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 1-8.

09:49, 02/08/2021 (GMT+7)